Werkwijze en visie opdrachtgever

You are here: Home → Diensten → Werkwijze en visie opdrachtgever

Werkwijze en visie opdrachtgever

De relatie tussen de opdrachtgever en de werknemer is de bepalende factor voor een goede werksfeer en performance. Onze missie is daarom om altijd de juiste kandidaat te koppelen aan het juiste bedrijf. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van onze werkwijze.

Stap 1 – Persoonlijke kennismaking en inventarisatie

Als we ergens aan beginnen, doen we het meteen goed. Daarom nemen we de tijd om uw organisatie te leren kennen en de details van de vacature te bespreken. Deze investering in tijd draagt bij tot het uiteindelijke succes van de match.

Stap 2 – Haalbaarheid en advies

We kijken kritisch naar uw behoefte. Wij kunnen vanwege onze unieke matchingsysteem de haalbaarheid van de invulling van de functie aangeven. Verder kunnen wij u indien gewenst advies geven over het functieprofiel en salarisniveau.

Stap 3 – Opdrachtbevestiging

Serieuze werving & selectie betekent commitment. We leggen onze afspraken vast in een opdrachtbevestiging. Met een getekende opdrachtbevestiging geeft u MJ Recruitment het startsein om de vacature(s) in te gaan vullen.

Stap 4 – Organisatiebeschrijving, functieprofiel, competentieprofiel

Op basis van de door u aangeleverde functieprofiel, starten wij na uw goedkeuring met de werving en selectie.

Stap 5 – Wervingstrategie

MJ Recruitment maakt gebruik van de volgende wervingsmiddelen:

    • Uitgebreide kandidatendatabase
    • Onze eigen website
    • Ons netwerk
    • Online search op de relevante jobsites en networksites
    • Eventueel online en offline adverteren, eventueel met uw bedrijfsnaam en logo

Afhankelijk van de functie en de aard van de bemiddeling stellen we een mix van wervingsmiddelen samen.

Stap 6 – Selectie en interviews

We blijven kritisch en nemen potentiële kandidaten persoonsgericht en vakinhoudelijke interviews af. Wij beoordelen en selecteren de kandidaten op basis van afgesproken criteria waaronder persoonlijkheid, vakkennis en ervaring. Een referentieonderzoek maakt ten alle tijden deel uit van de procedure.

Stap 7 – Presentatie en advies

De door ons geschikt gevonden kandidaten worden persoonlijk en schriftelijk gepresenteerd. Wij verstrekken kandidaat gegevens uitsluitend na toestemming van de kandidaat. Een uitgebreide toelichting en advies maken deel uit van de presentatie.

Stap 8 – Sollicitatiegesprek

U besluit op basis van onze presentatie en advies welke kandidaten u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Wij verzorgen het gehele proces richting het sollicitatiegesprek.

Stap 9 – Indiensttreding

De door u geselecteerde kandidaat ontvangt een arbeidscontract. In deze fase adviseren wij zowel de kandidaat als u over alle facetten tot de indiensttreding van uw bedrijf.

Stap 10 – Evaluatie

Ongeveer twee maanden na indiensttreding vindt er een evaluatie plaats. Iedere bemiddeling kent een vaste procedure maar brengt altijd unieke en waardevolle ervaringen mee. Omdat we graag scherp blijven, maakt de evaluatie vast onderdeel uit van ons stappenplan.